Prezentare

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Dolj. S-a înfiinţat la data de 01.01.2007, conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 204 din 25.10.2006, prin reorganizarea Sectorului Servicii Publice.

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj desfășoară activități preponderent pe patru coordonate:

1. Activități privind asigurarea pazei la instituţiile/unitățile de interes județean, conform Legii nr. 371/20.09.2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj asigură paza la 33 de obiective, la 6 personalul fiind înarmat.

Obiectivele la care Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj asigura paza cu personal specializat (atestat profesional) sunt:

 • Consiliul Județean Dolj, str. Calea Unirii nr.19;
 • Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, str. Constantin Lecca nr. 32;
 • Clubul Sportiv Județean Știința “U” Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32;
 • Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, str. Constantin Lecca nr. 32;
 • Centrul Militar Zonal Dolj, str. General Dragalina nr. 60A;
 • Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” – str. Mihail Kogălniceanu nr. 9;
 • Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” – „Secția periodice” din Craiova str. Sfântul Dumitru nr. 3, etaj 2, județul Dolj;
 • Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, str. Vulturi nr.9;
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Dolj, Bd. Nicolae Titulescu nr.22;
 • Școala Gimnazială Specială „Sfântul Mina”, str. George Enescu nr.7;
 • Școala Specială „Sfântul Vasile”, str. Dimitrie Gerota nr. 3;
 • Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, str. Ludwig van Beethoven nr. 2;
 • Centru Medical „Brazda lui Novac”, str. General Ștefan Falcoianu nr. 1;
 • Centru Medical „Calea București”, str. Calea București nr. 97;
 • Centrul de Cooperare Europeană „Vila Jianu”, str. Mihai Viteazul nr. 16;
 • Complex de Servicii Comunitare "Noricel", str. Aleea Toamnei nr. 14;
 • Complexul „Sfânta Maria”, str. Aleea Ghețișoarei nr.5, în care funcționează „Centrul de Îngrijire și Asistență și „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie”;
 • Centrul de Primire în Regim de Urgență a minorilor cu probleme sociale, str. Rășinari nr. 39;
 • Școala Populară de Arte și Meserii „Cornetti”, str. Jiețului nr. 19, Centrul Zonal de Pregătire in Domeniul Protecției Civile, si Centrul Transfrontalier pentru Informații și Comunicații Dolj-Vratsa”, str. Jiețului nr. 19-21;
 • Complex Servicii Comunitare - o șansă pentru fiecare „Sfântul Apostol Andrei”, str. General Dragalina nr. 60A;
 • Centrul Turistic pentru Agrement și Sport „Baza sportivă”, str. Calea București, cartier Blocuri Aviatori, comuna Cârcea;
 • Stația de Sortare și Compostare a Deșeurilor Biodegradabile – „Mofleni”, Dolj;
 • Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism si Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj – „Port Rast”;
 • Unitatea Medico Socială „Sadova” Dolj;
 • Centrul Medico-Social „Amărăștii de Jos” Dolj.

Obiectivele la care Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj asigură paza cu personal înarmat (avizat port arma) cu armament și muniție letale sunt:

 • Centrul Militar Zonal Dolj, str. General Dragalina nr. 60A;
 • Muzeul de Artă, str. Unirii nr.15;
 • Muzeul Olteniei Secția “Istorie și Arheologie” – str. Madona Dudu;
 • Muzeul Olteniei Secția “Istorie și Arheologie” – str. Brândușa;
 • Muzeul Olteniei Secția “Etnografie – Casa Băniei”, str. Matei Basarab nr.16;
 • Muzeul Olteniei Secția “Științele Naturii”, str. Popa Șapcă nr.8.

În conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, sunt întocmite „Planuri de pază” pentru fiecare obiectiv de către personalul cu atribuții din cadrul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj. La obiectivele la care paza este asigurată cu personal înarmat, planurile de pază sunt avizate de către Inspectoratul Județean de Poliție al Județului Dolj – Serviciul Ordine Publică.

În prezent, Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj asigură paza la obiectivele de interes județean cu un număr de 118 paznici, echipați cu uniformă vară/iarnă, inscripționat cu însemne specifice, ecuson și legitimație de serviciu.

Paznicii sunt dotați cu stații de emisie-recepție, baston de cauciuc, la fiecare post existând documente specifice efectuării serviciului de pază (registre, procese-verbale, planuri de pază etc.).

Activitatea pe linie de pază se coordonează direct de către director.

2. Activități pe linia vânzării de locuințe, urmărire și încasări rate împrumut si întocmire contracte vânzare/cumparăre

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj este instituție abilitată prin lege să incheie contracte de vânzare-cumpărare a locuințelor din fondul de stat.

Vânzarea locuințelor către persoane fizice se face în baza următoarelor acte normative:

La nivelul unității se încasează taxe pentru eliberări copii documente aflate în arhiva unității, stabilite prin Hotărârea Consiliului Judeţean numărul 293 din 28.11.2017 rate la contractele de vânzare/cumpărare, acestea fiind depuse la Trezoreria Craiova, parte din sume constituindu-se ca venituri proprii la bugetul unității.

Activitatea privind vânzarea locuințelor, urmărirea ratelor se derulează de 3 salariați și încasarea ratelor fiind coordonată de către directorul adjunct.

3. Asigurarea serviciilor de curățenie la imobilele aflate in administrarea Direcției Județene de Pază si Servicii Dolj 

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj asigură servicii de curățenie la următoarele imobile aflate în administrare sau în proprietatea Consiliului Judeţean Dolj:

 • Consiliul Județean Dolj, str. Calea Unirii nr. 19;
 • Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, str. Constantin Lecca nr. 32;
 • Centru Medical Calea București, str. Calea București nr. 97;
 • Centru Medical Brazda lui Novac, str. General Ștefan Falcoianu nr. 1;
 • Centru Transfrontalier pentru Informații și Comunicații Dolj-Vratsa”,
 • Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism si Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, str. Jiețului nr. 19-21;
 • Centrul de Cooperare European - Vila „JIANU”, str. Mihai Viteazul nr. 16;
 • Arhiva unității situată in cartierul 1Mai, bloc S61 – parter.

4. Alte servicii

În arhiva unității situată în cartier 1 Mai, bloc S61 – parter, există în principal următoarele documente:

 • Contracte de vânzăre/cumpărare locuințe construite din fondul de stat prin Oficiul pentru Construcții Locuințe Proprietate Personlă Dolj și Întreprinderea Județeană de Gospodărire Comunală și Locativă Dolj;
 • Acte de expropriere pentru care au fost eliberate copii, foștilor proprietari fiindu-le necesare la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;
 • Ștate de plată ale foștilor salariați ai Întreprinderii Județene de Gospodărire Comunală și Locativă Dolj;
 • Documente privind activitatea Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, din perioada 01.01.2007 – 31.12.2020.

Concret, in perioada anilor 2016-2017 au fost procesate si eliberate instituțiilor/unităților si cetățenilor aproximativ 3970 documente, în principal la Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților au fost eliberate aproximativ 700 documente.

În cooperare cu Serviciul Județean Dolj al Arhivelor Naționale – procesăm întregul fond arhivistic faptic, existând 500 metri liniari de documente.