Legislație

Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, funcţionează în baza următoarelor acte normative:

Hotărârea Consiliului Judetean Dolj nr. 204 din 25.10.2006 – Hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj prin reorganizarea Sectorului Servicii Publice;

Legea nr. 333 din 8 iulie /2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi prevederile H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 privind normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 117 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor;

Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

DECRET-LEGE nr. 61 din 7 februarie 1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;

LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;

HOTĂRÎRE Nr. 391 din 5 august 1993 privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investiţional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie;

LEGE Nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului.