Conducere

DIRECTOR

          CONSTANTIN DOBRESCU

Este directorul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj de la înfiinţarea acesteia, respectiv 01.01.2007 şi până în prezent.

Directorul organizează, coordonează și asigură buna funcționarea a tuturor activităților din cadrul direcţiei și verifică modul cum sunt îndeplinite. Reprezintă direcția la nivelul Consiliului Județean Dolj și cu alte instituții/unități, conform competențelor. Asigură elaborarea bugetului unității exercitând atribuțiile ce-i revin în calitate de ordonator de credite.

Telefon: 0251.415.841