Buget

Bugetul de venituri şi cheltuieli este parţial finanţat de la bugetul consolidat al Consiliului Judeţean Dolj. O sumă din bugetul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj este constituită şi din venituri proprii pe care le realizează unitatea.