Anunțuri angajare

Direcţia Judeţeană de Pază și Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază.

Anunt amanare concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 21.08.2018, orele 15:30 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32.

Candidatii care au depus dosarele de inscriere la concurs au obligatia de a se prezenta la compartimentul "Resurse Umane" pentru a exprima in scris intentia de a participa din nou la concurs la datele mentionate mai jos. 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere – 22.08.2018 ora 1200  /  Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs

- proba scrisă – 30.08.2018 ora 10oo  /  Rezultat proba scrisa

- interviul – 04.09.2018 ora 10oo  /  Borderou - INTERVIU  

 

       ANUNT cu punctajul obtinut de catre candidati la "proba scrisa" si "interviu" declarati admisi.

 

Anunt pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază.

Bibliografie pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Direcţia Judeţeană de Pază și Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „inspector specialitategrad profesional IA, în cadrul Serviciului financiar contabilitate - Compartiment financiar contabilitate.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 17.05.2018, orele 15:30 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32.

Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere – 18.05.2018 ora 1200  /  Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs 

- proba scrisă – 29.05.2018 ora 10oo  /  Rezultat proba scrisa 

- interviul – 31.05.2018 ora 10oo  /  Borderou - INTERVIU

 

       ANUNT cu punctajul obtinut de catre candidata la "proba scrisa" si "interviu" declarata admisa.

 

Anunt pentru ocuparea unui post vacant de inspector specialitate grad profesional IA, în cadrul Serviciului financiar contabilitate - Compartiment financiar contabilitate.

Bibliografie pentru ocuparea unui post vacant de inspector specialitate grad profesional IA, în cadrul Serviciului financiar contabilitate - Compartiment financiar contabilitate.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Direcţia Judeţeană de Pază și Servicii Dolj organizează concurs la sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr. 32, pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante în regim contractual, pe perioadă nedeterminată de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe data de 27.04.2018, orele 15:30 la sediul Direcţiei Judeţene de Pază şi Servicii Dolj, din Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

- selecţia dosarelor de înscriere – 30.04.2018 ora 1200  /  Rezultatul etapei de selectie a dosarelor de concurs

- proba scrisă – 08.05.2018 ora 10oo  /  Rezultat proba scrisa

- interviul – 11.05.2018 ora 10oo  /  Borderou - INTERVIU  

 

       ANUNT cu punctajul obtinut de catre candidatii la "proba scrisa" si "interviu" declarati admisi.

 

BIBLIOGRAFIE pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de „paznic”, în cadrul Serviciului Pază:

Legea nr. 333 din 8 iulie /2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi prevederile cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 privind normele de aplicare a Legii nr. 333/2003 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 117 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004  privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor (art. 46 - 52);

Legea nr. 53/2003 modificata, completata si republicata;

 ___________________________________________________